Rekrutacja

 

Witamy w dziale

REKRUTACJI

 Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie. 


ZOBACZ ULOTKE 2023


HARMONOGRAM NABORU 2023/2024

 

  1. 15.05 -  21.06.2023 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  2. 23.06 - 10.07.2023 uzupełnianie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  3. 17.07.2023 – ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  4. 17.07 - 20.07.2023 - potwierdzenie woli nauki poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły , zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie
  5. 21.07.2023 – ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej

Prezentacja Zespołu Szkół Technicznych i Branzowych w Szprotawie


Przewodnik po rekrutacji elektronicznej

 


Elektroniczna rejestracja kandydatów