Rekrutacja

 

Witamy w dziale

REKRUTACJI

 Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie. 


 

Listy zakwalifikowanych i przyjętnych uczniów na rok szkolny 2022/2023 znajdują się na pierwszym piętrze w budynku szkoły ( tablica korkowa obok sekretariatu)

 


 

HARMONOGRAM NABORU 2022/2023

 

  1. 16.05 -  21.06.2022 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  2. 24.06 - 13.07.2022 uzupełnianie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  3. 21.07.2022 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  4. 21.07 - 29.07.2022 - potwierdzenie woli nauki poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły , zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie
  5. 01.08.2022 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej

Prezentacja Zespołu Szkół Technicznych i Branzowych w Szprotawie


Przewodnik po rekrutacji elektronicznej

 


Elektroniczna rejestracja kandydatów