Rekrutacja

Szkoła Branżowa II st

Szkoła Branzowa II stopnia

                                                                                       

zawód :

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

  • Kształcenie w tej szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie kucharz  lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz
  • Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie.
  • Dodatkowo ważnym elementem Szkoły Branżowej II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, dzięki czemu później można rozpocząć naukę na studiach wyższych.
  • Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata.