Rekrutacja

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA = SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia


Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

 

Język obcy nauczany w Branżowej Szkole I  to język angielski.

 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

 

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I

 zajęcia praktyczne w szkole

 • KUCHARZ 
 • ŚLUSARZ 

 

klasy wielozawodowe - młodociani pracownicy

lista_pracodawcow.docx

 

zajęcia praktyczne w zakładach pracy

 • stolarz
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • piekarz
 • cukiernik
 • elektryk
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • wędliniarz
 • i inne

 

 

Nasze atuty:

 • POMOC w znalezieniu miejsc praktyk 
 • PRZYJAZNA atmosfera
 • WYSOKA zdawalność egzaminów zawodowych