Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Biblioteka Pedagog Szkolny klasy archiwalne

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły 

mgr Andrzej Skawiński 

 

 

Wicedyrektor szkoły 

mgr inż. Ewa Malanowska