Szkoła Zaoczna

Uwaga Słuchacze!!!

 


 

PRACE KONTROLNE
  • Prace kontrolne przyjmuje nauczyciel uczący.
  • Fakt złożenia pracy słuchacz potwierdza podpisem na liście (wzór w załączeniu).
  • Termin sprawdzania prac kontrolnych upływa 30 listopada (włącznie z wpisem do dziennika) - semestr zimowy; 30 kwietnia - semestr wiosenny.
  • Termin sprawdzenia prac poprawkowych upływa 15 grudnia (włącznie z wpisem do dziennika)) -semestr zimowy; 15 maja - semestr wiosenny.


Wzór pierwszej strony pracy kontrolnej mozna pobrać TU

 


Słuchacze, którzy pobierają renty, mogą usprawiedliwiać swoją nieobecność na zajęciach tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego (zarządzenie ZUS).

 


Podania o usprawiedliwienie nieobecności (poświadczone w zakładzie pracy lub zwolnienia lekarskie) należy dostarczyć do wicedyrektor I. Muchy. W przypadku przekroczenia nieobecności nieusprawiedliwionych - powyżej 50% - Dyrektor Szkoły obligatoryjnie skreśla słuchacza z listy.

 


Słuchacze, którzy nie dokonali opłaty semestralnej nie będą dopuszczeniu do sesjii egzaminacyjnej