Dyrekcja Nauczyciele Samorząd Szkolny Rada Rodziców Biblioteka Pedagog Szkolny klasy archiwalne

Nauczyciele

​ 

                 

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

     mgr Andrzej Skawiński
   mgr  Małgorzata Stępińska

Język polski

    mgr Renata Jaroszewicz Język polski , Wiedza o kulturze 

    mgr Bartosz Patla
   mgr Joanna Żuk

Język angielski

    mgr Edyta Szeredega-Krawczyk
    mgr Małgorzata Kowalczyk

Język niemiecki

    mgr Wioletta Sadowska

Opiekun biblioteki szkolnej
Język niemiecki

    mgr Renata Jania

Matematyka
Przedmioty zawodowe kierunku informatycznego

    mgr Małgorzata Chylak
    mgr Grażyna Ksenycz-Grabkowska

Matematyka

    mgr Urszula Bednarek

 

Fizyka i astronomia
Matematyka, Informatyka 

    mgr Szymon Matuszewski

Historia i WOS

    mgr Marcin Kwiatek

Historia i WOS
Edukacja europejska
Marketing

    mgr Wojciech Walkowiak

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska,  Religia

    mgr Beata Morawska

Chemia
Biologia

    mgr Anna Chmara
    mgr Radosław Szwaja
    mgr Marcin Szwarc

Wychowanie fizyczne


    mgr Grzegorz Wiśniewski

Przedmioty zawodowe kierunku informatycznego

    mgr Andrzej Kloc

Przedmioty zawodowe kierunku informatycznego

    mgr inż. Beata Krupa 

     mgr Maria Gregor

Przedmioty zawodowe kierunku gastronomicznego

  mgr inż. Arleta Pukal

mgr Marzena Najdek

 

Przedmioty zawodowe kierunków:  ekonomiczno-adninistracyjnych i handlowych

  
    mgr inż. Irena Sucka                                                                                           

Przedmioty zawodowe kierunków:  ekonomiczno-adninistracyjnych i handlowych

    mgr inż. Teresa Kozik

Przedmioty zawodowe kierunku gastronomicznego
Edukacja dla bezpieczeństwa

    mgr inż Irena Mucha

Działalność gospodarcza

     mgr inż. Ewa Malanowska 
  

Przedmioty zawodowe kierunku mechanicznego

   mgr Zbigniew Mucha

 mgr Krzysztof Zakrzewski

Nauka zawodu -kierunki mechaniczne
Przedmioty zawodowe kierunku mechanicznego,

      mgr Krzysztof Zdebelak

Nauka zawodu - kierunki mechaniczne

    mgr Mariusz Dobrowolski specjalizacja - Przygotowanie pożarnicze

   

Religia

    mgr Emilia Domagała

Pedagog Szkoły