Rekrutacja

TECHNIKUM 

Nauka w Technikum trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Języki obce nauczane w Technikum  to język angielski i niemiecki.

 

Ukończenie  Technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie

świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

 

Kierunki kształcenia w Technikum

 

  • TECHNIKUM MECHANICZNE z innowacją pożarniczą
  • TECHNIKUM EKONOMICZNE 
  • TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  • TECHNIKUM INFORMATYCZNE

       

 

Nasze atuty:

  • POMOC w znalezieniu miejsc praktyk 
  • ZWROT kosztów dojazdu na praktyki
  • WYSOKA zdawalność egzaminów zawodowych 
  • PRZYJAZNA atmosfera